Matematyczny Kalendarz Adwentowy

Juniorzy 2020

O konkursie

Historia konkursu

»Matematyczny Kalendarz Adwentowy« to internetowy konkurs, którego pierwsze dwie edycje odbyła się w latach 2016-2017. Organizacja konkursów możliwa była dzięki życzliwości Poznańskiej Fundacji Matematycznej i jej prezesa, profesora Wojciecha Gajdy.

Po rocznej przerwie, w 2019 roku, konkurs odbył się dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. W tej edycji udział wzięło ponad 800 uczennic i uczniów, nadesłano blisko 10 000 odpowiedzi.

Edycja 2020 roku

Konkurs w 2020 roku odbywa się w trzech odsłonach: dwóch matematycznych (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) oraz − po raz pierwszy − informatycznej (skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych).

Patronat nad Konkursem sprawują:

Sponsorami przedsięwzięcia są

Autor zadań

Krzysztof Ciesielski

Krzysztof Ciesielski - matematyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1999-2008 wicedyrektor Instytutu Matematyki UJ ds. dydaktycznych. W pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim teorią ukladów dynamicznych, ale także m.in. matematycznymi aspektami wyborów i historią matematyki. Autor kilku książek popularyzujących matematykę (głównie napisanych wspólnie ze Zdzisławem Pogodą), niektóre z nich otrzymały prestiżowe nagrody (m.in. Nagrodę im. Hugona Steinhausa Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki za najlepsze ksiązki popularnonaukowe polskiego autora opublikowane w latach 1995-1998, a »Matematyczna Bombonierka« została nagrodzona »Złotą różą« jako najlepsza ksiązka popularnonaukowa wydana w Polsce w roku 2015/2016). Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego miesięcznika »Delta«, redaktor naczelny czasopisma »Wiadomości Matematyczne«, przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie, wiceprzewodniczący World Federation of National Mathematics Competitions. W latach 2009-2016 członek Raising Public Awareness Committee of the European Mathematical Society.